TAČR ALFA | 2014 – 2017 – projekt SediSan

TA04021342 - Sedimenty vodních děl - identifikace, kvantifikace, charakterizace, sanace - nové postupy s ekonomickou efektivitou.

Doba řešení

Doba řešení: 2015 - 2017

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření postupů a metodik pro cílenou a efektivní identifikaci a kvantifikaci sedimentů ve vodních nádržích, posouzení jejich původu, vlastností a rizikovosti pro jakost vody. Na základě zjištěných skutečností, navržena metoda pro sanaci nebo odstranění sedimentů s důrazem na jejich připadnou dekontaminaci nebo roztřídění a následné komerční využití.

Výstupy projektu

Řešitelé

  • Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  • HG partner s.r.o.
  • PS PROFI s.r.o.