Průzkum sedimentů

Správně provedené průzkumné práce jsou nezbytným začátkem a základem veškerých aktivit při řešení problematiky sedimentů. Tato prostá skutečnost však v mnoha případech není splněna, zpravidla neúmyslně, pouze z neznalosti šíře problematiky. Správný návrh průzkumných prací a jejich provedení, včetně vývoje odpovídajících zařízení, bylo náplní projektu TAČR ALFA I 2014 – 2017 – projekt SediSan..

Na terénní průzkumné práce navazují postupy laboratorní, zpravidla zaměřené na stanovení chemického složení sedimentů, případně jejich toxicity. Pro stanovení významu sedimentů pro vodní ekosystém bylo nezbytné vyvinout a zavést experimentální přístupy simulující chování sedimentů nebo jejich částí v přirozených podmínkách viz projekt MZE | NAZV ZEMĚ | 2018 – 2022 – projekt Kyslík v rybnících.