GAČR | Standardní projekty na rok 2022 | 2022 – 2024 - Zhodnocení sladkovodních sedimentů pomocí alkalické aktivace 22-04726S - Zhodnocení sladkovodních sedimentů pomocí alkalické aktivace

Doba řešení

Doba řešení: 2022 – 2024

Cíle projektu

Hlavním cílem navrhovaného projektu je analýza potenciálu sladkovodních sedimentů pro alkalickou aktivaci. Cíle výzkumu také zahrnují popis aktivačních mechanismů, hodnocení vlastností nových materiálů a jejich dopad na životní prostředí.

Výstupy projektu

  • 5 výstupů v impaktovaných časopisech (Jimp)
  • 7 příspěvků v mezinárodních sbornících (D)

Řešitelé

  • Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební