O nás O skupině Sediment Management Group

Sediment Management Group (dále jen „SMG“) je skupina partnerů, kteří se rozhodli spojit síly v integrovaném přístupu k řešení problematiky výzkumu sedimentů a nakládání s nimi. Jako skupina se věnujeme využívání výsledků vědy a výzkumu v návrhu a následné realizaci inovativních řešení v oblasti udržitelného hospodaření s vodami.

Circular economy

Znovuvyužití sedimentů odpovídá principům rozvoje oběhového hospodářství (circular economy), který je, kromě snižování množství odpadu a přínosů pro životní prostředí jsou hlavními hnacími silami konkurenceschopnost EU a vytváření pracovních míst.

Již dnes se zvyšující potřeba stavebních materiálů se odráží v jejich rostoucí ceně a snižující se dostupnosti. Použití primárních surovin (zeminy, štěrku nebo kamene) na realizaci některých typů staveb není nezbytně nutné. Nabízí se příležitosti zušlechtění dostupných a obvykle nežádoucích sedimentů na takovou úroveň, že vyhoví potřebám projektovaných konstrukcí bez nároku na vysokou cenu nebo přílišnou složitost realizace.

Sediment Management Group

Dodržovat tyto principy a včetně snahy přinášet nová řešení jsou hnacím motorem Skupiny managementu sedimentů (SMG – Sediment Management Group), jejíž aktivity jsou náplní těchto stránek.

Poslání SMG

Vytvářet pokrok v oblasti nakládání se sedimenty ve vodním hospodářství zapojením informací výzkumu za účelem vylepšení a vývoje moderních přístupů a alternativ, a podporovat rozhodnutí založená na zodpovědném přístupu k nakládání s přírodními zdroji.

Cílem SMG je propojit strany, které se zabývají takovými složitými problémy, využít výhod nejlepších dostupných informací o možnostech nakládání se sedimenty a podpořit zapojení vědecky podložených přístupů do vodohospodářské praxe.

Sdružení

Skupina je volným sdružením subjektů:

 • AW-DAD, s.r.o.
 • Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
 • CREA Hydro&Energy, z.s.
 • ENVI-PUR, s.r.o.
 • Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • GEOtest, a.s.
 • HG partner s.r.o.
 • Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
 • PS PROFI s.r.o.
 • SEWATECH Enviro s.r.o.
 • URGA, s.r.o.
 • VODNÍ DÍLA-TBD a. s.
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Zvánovec a.s.